ارتباط با ما
                           
        

آدرس : 
کرمان- ابتدای بلوار هفت باغ – پردیزه دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده داروسازی- ساختمانL- آزمایشگاه جامع تحقیقات
 
   

 پست الکترونیک :
 centrallab@kmu.ac.ir

     
 
تلفن تماس : 31325011- 034
                  31325217- 034
 
      
 
فکس :  31325217- 034  منوی کاربران