نام دستگاه: دستگاه کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا

نام لاتین دستگاه: HPTLC

مدل دستگاه:CAMAG

این دستگاه روشی بسیار سریع، آسان و با قیمت مناسب برای آنالیز کمی و کیفی ترکیبات آلی گوناگون را با تکیه بر اصول پخش فاز فراهم می آورد.

کاربرد دستگاه: شناسایی کمی و کیفی بسیاری ترکیبات آلی در مواد دارویی، گیاهان دارویی، سموم، صنایع آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و ...منوی کاربران