منوی کاربران

  

نام دستگاه: آنالیز عنصری

نام لاتین دستگاه: CHNSO Analyzer

مدل دستگاه: ECS4010

دستگاه آنالیز عنصری که عملکرد آن بر اساس احتراق نمونه و سپس شناسایی کمی و کیفی عناصر کربن، نیتروژن، هیدروژن ، سولفور واکسیژن می باشد، سیستمی بسیار کارا جهت اندازه گیری سریع درصد این عناصر در نمونه های مختلف اعم از جامد و یا مایع به شمار می رود.

کاربرد دستگاه: کمک در شناسایی ترکیبات دارویی، مواد و ترکیبات سنتزی، پلیمرها، نانوذرات و ... می باشد.