یکشنبه ١٣٩٧/٨/٢٧    EN
منوی کاربران

 

نام دستگاه: دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نام لاتین دستگاه:    DHPLC

مدل دستگاه: Wave system 4500

اساس کار دستگاه DHPLC که در واقع نوعی دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در کاربردی خاص می باشد، جداسازی بر اساس اختلاف در شویشDNA های همودوپلکس و هترودوپلکس هنگام عبور از ستون کروماتوگرافی و در نتیجه زمان های بازداری متفاوت و گاه ایجاد پیکهایی با شکل خاص شده که منجر به شناسایی این ساختارهای مولکولی می شود.

کاربرد دستگاه: از جمله مهمترین کاربردهای DHPLC می توان به یافتن جهش ها ی جدید و پلی مورفیسم ها در هر قطعه ای از DNA و توالی های مشخص از یک ژن و نیز تشخیص جهش های شناخته شده اشاره کرد. این توانایی سبب کاربرد گسترده دستگاه  DHPLC در علوم مختلف ژنتیک، بیوشیمی، پزشکی، داروسازی، سم شناسی، فیزیولوژی و ... شده است.

مشاهده برخی مقالات مرتبط