منوی کاربراننام دستگاه : کروماتوگرافی گازی/اسپکتروسکوپی جرمی

نام لاتین دستگاه : Gas Chromatography/MS

مدل دستگاه :GC Agilent 7890      MS Agilent 5975   


معرفی دستگاه:
 دستگاه GC/MS از تلفیق دو دستگاه کروماتوگرافی گازی  و  اسپکترومتری جرمی تهیه شده است .

بخش GC جهت جداسازي  و اندازه گيري مواد فرار در حد مقادیر ناچیز وبخش MS به عنوان آشکارساز جرمی جهت شناسایی ترکیبات جدا شده به کار می رود. یک ترکیب سری از این دو سیستم می تواند نوع و مقدار اجزای تشکیل دهنده یک مخلوط را به راحتی تفکیک و تشخیص دهد.

کاربرد دستگاه: داروسازی ،سم شناسی ،شیمی ،پزشکی ،گیاهان دارویی ،صنایع غذایی، گیاهان دارویی، فیزیولوژی، پزشکی قانونی و غیره ...