منوی کاربران

 

نام دستگاه: تصویربردار از درون موجود زنده

نام لاتین دستگاه: In Vivo Imaging

مدل دستگاه: Kodak-F Pro

این دستگاه دارای توانایی تصویر برداری در شرایط درون تنی از حیوانات کوچک می باشد که اساس تصویربرداری این دستگاه با تزریق مواد فلورسنت نظیر سایبر گرین، رودامین و...به حیوانات و شناسایی پرتوهای ساطع شده از این مواد توسط  آشکارسازفلورسانس می باشد.

کاربرد دستگاه: ردیابی و توزیع بیولوژی تمامی نانو ذرات، داروها، هورمونها و آنتی بادیهای مونوکلونال و... نشاندار شده با ماده فلورسنت، درون بدن موجود زنده نظیر موش، خرگوش و ...از کاربردهای مهم این دستگاه به شمار می رود که در نتیجه منجر به کاربرد گسترده آن در تحقیقات دارویی، سم شناسی، پزشکی، فیزیولوژی و ... شده است.

مشاهده برخی مقالات مرتبط