منوی کاربران


نام دستگاه: دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی

نام لاتین دستگاه: Scanning Tunneling Microscope

مدل دستگاه:  NAMA-STM  ss2

 

این دستگاه نوعی میکروسکوپ پروب روبشی است که براساس روبش الکترون از سطح رسانا بوسیله نوک بسیار باریک (در حدچند نانومتر) و تغییر در میزان جریان عبوری بر حسب فاصله عمل می کند.

کاربرد دستگاه: با این میکروسکوپ می توان نحوه آرایش اتم ها در سطح شبکه مواد رسانا، فلزات ، نیمه هادی ها و نیز مولکول های بیولوژیک ،DNA   و نانومواد که تا حدی رسانا هستند و همچنین لایه نازک نارسانا که روی یک سطح رسانا لایه نشانی شده اند را به تصویر کشید .

این دستگاه قابلیت ارائه تصاویر دو بعدی و سه بعدی در ابعاد نانومتری و در نهایت رنگ آمیزی آنها را دارد .